GYUMRI ESSENTIAL PRINCIPLES OF CLINICAL RESEARCH 2022
курс, посвященный проведению клинических исследований в ортопедии
11 июня 2022 / Hotel Araks, ул. Горького д. 25, Гюмри
Научно-исследовательская работа в медицине является важной частью клинической практики и позволяет проверить и донести свою инновационную лечебную концепцию до медицинской общественности.

Наш курс расскажет, как сегодня организованы научные исследования и что лежит в их основе, предложит инструменты для идентификации и формулировки научно-клинической проблемы, расскажет о дизайнах исследований, этапах их проведения, этических правилах и методах проверки достоверности результатов, объяснит принципы подготовки публикаций своего исследования в рецензируемых журналах.

ПРОГРАММА

11 июня 2022

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Леонид Николаевич Соломин
Травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, профессор, ведущий научный сотрудник НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена, профессор кафедры общей хирургии СПГУ, почетный профессор РНЦ им. академика Г. А. Илизарова, врач-травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения № 7, ведущий научный сотрудник отделения лечения травм и их последствий, профессор кафедры травматологии и ортопедии РНИИТО им. Р. Р. Вредена, д.м.н., Россия, Санкт-Петербург
Данила Алексеевич Ананьин
Врач-травматолог-ортопед 17 ГКБ, автор 26 научных работ, в том числе по травматологии и ортопедии, член российского подразделения международной ассоциации остеосинтеза «АОtrauma», член ассоциации травматологов и ортопедов России (АТОР)., к.м.н., Россия, Москва
Екатерина Анатольевна Захарьян
Врач-травматолог-ортопед клиники костной патологии, старший научный сотрудник отделения № 1 костной патологии Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера, к.м.н., Россия, Санкт-Петербург
Панин Михаил Александрович
Врач-травматолог-ортопед 17 ГКБ, доцент кафедры травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов, заместитель председателя российского подразделения международной ассоциации остеосинтеза «АОtrauma» по образованию, к.м.н., Россия, Москва

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС
После заполнения формы регистрации, вы будете направлены на страницу оплаты регистрационного взноса, составляющего 50 USD. При оплате производится автоматическая конвертация в драмы по курсу банка на день оплаты. Максимальное число участников курса - 50 человек. Обращаем ваше внимание, что регистрационный взнос возврату не подлежит.

Գրանցման ձեւը լրացնելուց հետո դուք կուղարկվեք գրանցման վճարի վճարման էջին, որը կազմում է 50 ԱՄՆ: Վճարման դեպքում կատարվում է դրամի ավտոմատ փոխարկում ՝ վճարման օրվա դրությամբ բանկի փոխարժեքով: Դասընթացի մասնակիցների առավելագույն թիվը 50 է: Ուշադրություն դարձրեք, որ գրանցման վճարը վերադարձման ենթակա չէ: